• Regulamin

I. Informacje o sklepie

1. Sklep internetowy CYVONYUK działający pod adresem www.cyvonyuk.com należy do KURPIEWSKI CYWONIUK sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 3E, 18-200 Wysokie Mazowieckie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000715193, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7221630795, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.

2. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail studio@cyvonyuk.com.

 

II. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
• Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 z późn. zm.)
• Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 Kodeksu cywilnego)
• Sprzedawca - KURPIEWSKI CYWONIUK sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 3E, 18-200 Wysokie Mazowieckie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000715193, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7221630795, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł.

 

III. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
• dostęp do Internetu,
• standardowy system operacyjny,
• standardowa przeglądarka internetowa,
• posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy.

 

IV. Newsletter

1. Kupujący może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Kupujący wyrazi zgodę na:
• otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej,
• gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Sklep, jako administrator wszystkich podanych przez Kupującego danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Kupujący może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

 

V. Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość.

2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
• wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
• z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamówienie”,
• podać kod pocztowy i adres e-mail,
• wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
• podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,
• zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
• kliknąć w przycisk „Zamów i zapłać”.

4. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Zamów i zapłać”, Kupujący składa Sprzedającemu ofertę chęci zakupu wybranego produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym dochodzi z chwilą przesłania przez Sprzedawcę drogą elektroniczną potwierdzenia o przyjęciu niniejszej oferty Kupującego na adres poczty elektronicznej Kupującego. Brak przesłania przez Sprzedającego niniejszego potwierdzenia jest równoznaczne z brakiem przyjęcia oferty Kupującego.

5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem Sky-Pay, po kliknięciu w przycisk „Zamów i zapłać”. Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną Sky-Pay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem Sky-Pay, po kliknięciu w przycisk „Zamów i zapłać” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 

VI. Formy dostawy i płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:
• przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt 18 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni robocze,
• przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej - koszt 16 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 3 dni robocze,
• przesyłka za pośrednictwem paczkomatów InPost - koszt 15 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni robocze,
• przesyłka pobraniowa za pośrednictwem firmy kurierskiej - koszt 22 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 1-2 dni robocze,
• przesyłka pobraniowa za pośrednictwem Poczty Polskiej - koszt 20 zł brutto, orientacyjny czas dostawy: 3 dni robocze

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
• przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
• płatność za pośrednictwem Sky-Pay,
• płatność przy odbiorze

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Sky-Pay.

4. W przypadku zamówienia przez Kupującego produktów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, koszty wysyłki są określane indywidualnie dla poszczególnych zamówień w zależności od kraju docelowego i wagi przesyłki. W przypadku zamówień zagranicznych przyjmujemy płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy lub za pośrednictwem Sky-Pay. Nie jest możliwa wysyłka zagraniczna za pobraniem.VII. Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w pkt V. Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie do 24 godzin od chwili zawarcia umowy.

3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

4. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

6. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z pkt VI. ust. 1. Regulaminu.

7. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z pkt VII. ust. 3. RegulaminuVIII. Odstąpienie od umowy konsumenta - prawo zwrotu produktu

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy - zwrot produktu, dostępnego pod adresem http://cyvonyuk.com/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Zwracany produkt musi być w stanie niezmienionym, w szczególności nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania, znajdować się w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletem etykiet oraz dowodem zakupu.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

IX. Odpowiedzialność za wady - reklamacja produktu

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
• żądać wymiany produktu na wolny od wad,
• żądać usunięcia wady,
• złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem http://cyvonyuk.com/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).


X. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
• ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
• ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
• rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),
• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6. powyżej, w tym w szczególności do:
• wglądu do swoich danych osobowych,
• żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przenoszenia, uzupełnienia, uaktualnienia, czasowego lub stałego wstrzymania
przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia.

9. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

10. Sprzedawca wykorzystuje także pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

11. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

12. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.

13. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. Do Umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo i rzeczowo właściwy według obowiązujących przepisów.

7. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny